/home/ruinen.net/public_html/wp-content/themes/Ruinen

Binnenkort

Welkom in Ruinen!

Welkom op de website van Ruinen, een Drents brinkdorp gelegen aan het Nationaal Park Dwingelderveld. Op deze website vindt u het laatste dorpsnieuws en een actuele agenda met volop activiteiten en evenementen in en rondom Ruinen. Het ideale startpunt voor uw zoektocht naar informatie over Ruinen!

RTL 4 Trips & Travel

Uitnodiging: Vervolg thema-avond “Zorg verandert”

Thuiszorg ZZWDAfgelopen juni is een eerste thema-avond gehouden over de veranderingen in de zorg. Tijdens deze avond is geïnventariseerd waar men zoal tegenaan loopt in de zorg.

De consulenten van de WMO en MEE zullen deze avond antwoord geven op vragen zoals:

  • waar kan ik terecht voor wat?
  • wat kan de onafhankelijk cliëntenondersteuner voor u betekenen?
  • bij wie kan ik terecht voor GGZ-problematiek?

Datum: woensdag 2 november 2016
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Plaats: ’t Neie Punt te Ruinen, Jan Wierengaweg 109

Wij hopen deze avond op alle vragen, die u heeft over zorg en begeleiding een antwoord te kunnen geven en dat u na afloop van de avond weet bij wie u terecht kunt met uw vragen.

Aanmelden kan via de mail bij m.feddema@zzwd.nl of bij gerriederoo@welzijndewolden.nl.

Invitatietoernooi badmintonvereniging Ruinen

Nu het nieuwe sportseizoen net een maandje gestart is, biedt Badminton Vereniging Ruinen alle inwoners van Ruinen en omgeving de mogelijkheid om mee te doen aan het invitatietoernooi in sporthal De Marse op donderdag 13 oktober aanstaande. De wedstrijden starten om 19.00 uur en zijn voor zowel junioren als senioren en voor beginners als leden van de eigen vereniging die al jaren badminton spelen. De poule-indeling wordt die avond gemaakt, je hoeft je dus niet als dubbel op te geven, maar dat mag wel.

Als je geen racket hebt is dat geen probleem, die kun je van de vereniging lenen. Het enige dat je mee moet nemen is een paar sportschoenen en sportkleding. Na afloop zijn er leuke prijzen beschikbaar voor de winnaar en is er een borrel in de sporthalkantine.

U bent allemaal van harte welkom op donderdag 13 oktober in sporthal de Marse in Ruinen.

Dorpshuis ’t Neie Punt werkt aan ondernemingsplan

neiepunt-logo-0915Dorpshuis ’t Neie Punt werkt aan ondernemingsplan

Persbericht september 2016

Het nieuwe dorpshuis in Ruinen, ’t Neie Punt, is nu een jaar in gebruik. Na de fantastische officiële opening in het najaar 2015 en een geslaagd verenigingsseizoen wordt door de zakelijk leider en de stuurgroep gewerkt aan een ondernemingsplan zoals dat ook bij andere dorpshuizen in De Wolden gebeurt. Deze maand worden vele belanghebbenden geraadpleegd, zowel om het eerste jaar te evalueren als om te horen hoe men de rol van ’t Neie Punt ziet in de Runer samenleving.

 

In het eerste jaar hebben een keur aan verenigingen en andere gebruikers hun intrek genomen in het nieuwe dorpshuis. Het is daarom goed om (kort) terug te blikken op het eerste, enerverende jaar. Maar het is vooral belangrijk om met alle betrokkenen vooruit te kijken!

Zakelijk leider Suzanne Luppes, ondersteund door buurtopbouwwerker Jannes Kuik van Welzijn De Wolden, en de huidige stuurgroep van ’t Neie Punt oriënteren zich momenteel op de doelstellingen voor de komende jaren. Ze willen graag van de Runer samenleving en andere belanghebbenden horen hoe zij de ontwikkeling van het dorpshuis graag zouden zien. Wat zou ’t Neie Punt vanuit het perspectief van de burgers de komende jaren moeten realiseren? Welke belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten ziet men?

Om over deze vragen van gedachten te wisselen zijn er deze maand verschillende bijeenkomsten georganiseerd in ’t Neie Punt voor diverse groepen van belanghebbenden. De vrijwilligers, gebruikers, medewerkers ZZWD en Welzijn de Wolden,  de klankbordgroep van ‘t Neie Punt, Dorpsbelang Rune, Ondernemend Ruinen en bestuurders van de gemeente zijn uitgenodigd. De uitkomsten van de gesprekken zullen als input dienen voor het op te stellen ondernemersplan voor het dorpshuis. De stuurgroep hoopt aan de hand van dit ondernemingsplan in het voorjaar van 2017 over te kunnen gaan tot het formeren van een officieel bestuur voor ’t Neie Punt. Daarvoor wordt momenteel ook nagedacht over de toekomstige rechtsvorm en exploitatieopzet. Doelstelling is en blijft dat ’t Neie Punt van, voor en door de gebruikers, de inwoners van Ruinen, wordt.

Deze week valt het allereerste kwartaalbericht “Neie Punten” op de deurmat bij de inwoners van  Ruinen. Het blad is bedoeld om met name de Runer bevolking periodiek te informeren over en te betrekken bij het wel en wee van het dorpshuis. De ontwikkelingen rondom het ondernemersplan van dorpshuis ’t Neie punt komen in het volgende kwartaalbericht uitgebreid aan bod.