/home/ruinen.net/public_html/wp-content/themes/Ruinen

Stichting Promotie

Werksessies Lammetjesdag en Brinkfair

Lammetjesdag en de Brinkdagen zorgen dit jaar voor meer reuring op en om De Brink! Er is in Ruinen veel energie om samen de bezoekers van Ruinen een gastvrije ontvangst te bieden. Dit bleek uit de Werksessies van het project ‘Welkom in Ruinen’ met meer dan 40 deelnemers en meer geïnteresseerden, die in januari werden gehouden. Er zijn vervolgsessies gepland om specifiek voor Lammetjedag en de Brinkdagen de activiteiten af te stemmen en als dorp één verhaal naar buiten te brengen.

Op 17 en 31 januari sloegen ondernemers en ondernemende geesten uit Ruinen de handen in een om aan de slag te gaan met een gastvrije ontvangst van bezoekers in Ruinen: welk verhaal willen we als dorp vertellen? Wat kan ik zelf doen als organisatie? En wat kunnen en willen we gezamenlijk oppakken? Dit in het kader van het Project ‘Welkom in Ruinen’ dat door het Regieteam Ruinen werd geïnitieerd in het afgelopen jaar als oproep tot actie voor behoud van een gezonde economie in het dorp. Daaruit zijn twee concrete gezamenlijke acties voortgekomen waarop men de handen in een gaat slaan en direct dit seizoen al volop kan profiteren van -zoals onder meer werd gesteld door deelnemers -‘meer klanten’, ‘meer omzet’ en ‘meer trots en gezelligheid in het dorp’.

Handen ineen

Leidend is het idee om gezamenlijk het verhaal van de Heerlyckheid Ruinen uit te gaan dragen als manier om zichtbaar en herkenbaar te zijn voor bezoekers. Iedere deelnemer heeft in de Werksessie voor zich in beeld gekregen hoe dit voor zijn eigen organisatie te organiseren. En daarnaast zijn drie gezamenlijke acties voor de korte termijn besproken. Op dit moment is een team gestart om het verhaal van de Heerlyckheid Ruinen uit te diepen en te voorzien van een passende, grafische uitstraling. Later deze maand is er een groep die zich gaat buigen over de vraag hoe Lammetjesdag naast de activiteiten bij de Schaapskooi ook op en om de Brink tot reuring leidt. De traditionele Brinkavond wordt omgedoopt in Brinkfair, waarvoor een werksessie is ingepland om nieuwe plannen te maken voortbordurend op het verhaal van de Heerlyckheid wat zeker zal leiden tot een hogere kwaliteit en betere waardering door onze bezoekers.

Welkom om aan te sluiten

Meld je voor (informatie over) de sessie Lammetjesdag op en om de Brink bij Ondernemend Ruinen op secretariaat@ondernemendruinen.nl. Voor de Werksessies Beleef de Brink(dagen), meld je bij Stichting Promotie op info@ruinen.net of volg ons op Facebook.

Algemene vragen kunnen naar  welkomin@ruinen.net of door contact op te nemen met leden uit het regieteam of projectleider Charlotte Extercatte op tel. 06-14223052.

Eerste werksessies ‘Welkom in Ruinen’ geslaagd

schapen-hek-300x155Op 17 januari sloegen ondernemers en betrokken inwoners van Ruinen de handen in een om aan de slag te gaan met een gastvrije ontvangst van bezoekers in Ruinen. Dit in het kader van het Project ‘Welkom in Ruinen’ dat door het Regieteam Ruinen werd geïnitieerd in het afgelopen jaar.

Op 31 januari wordt er een vervolg geboden op de nu al geslaagde werksessies. Lees onderaan daarover de praktische informatie.

Sfeerimpressie

‘We horen veel mooie geluiden over de eerste werksessie; dat de sfeer en toon van het gesprek buitengewoon positief was. Er kwamen inzichten op tafel waar we dit jaar nog concreet mee aan de slag kunnen. In hoofdlijnen uiteraard het gezamenlijk uitdragen van een verhaal over Ruinen aan bezoekers, maar ook details ter verbetering van huidige zaken’, aldus Bertjan Hooijer die namens het Regieteam en Stichting Promotie aan de eerste sessie deelnam. ‘We maakten gezamenlijk een tijdslijn en stemden in heel korte tijd met elkaar af waar we kunnen samenwerken in het komende seizoen’.

Projectleider Charlotte Extercatte voegt daaraan toe: ‘Laten we zorgen dat we een gedeeld doel voor ogen hebben en zorgen dat we met elkaar uitwisselen wat we doen. De bezoekers die zijn er wel en zullen dan ook makkelijk de weg vinden naar de ‘lokale economie’ in en om de Brink en dat houdt het dorp in de toekomst vitaal en dus fijn om te wonen’.

Praktisch

Informatie over de agenda van de werksessies van 31 januari is op dinsdag 24 januari per mail verspreid onder mensen die zich hebben aangemeld.

Ondernemers die deze kans niet willen missen kunnen zich alsnog aanmelden op welkomin@ruinen.net of contact opnemen met leden uit het regieteam of projectleider Charlotte Extercatte op telefoonnummer 06 – 142 230 52.

Er vindt op deze dag een sessie in de ochtend plaats en voor wie overdag niet kan is er in de avond een extra sessie gepland.

17 en 31 januari werksessies project ‘Welkom in Ruinen’

schapen hekOp 17 en 31 januari slaan de ondernemers van Ruinen de handen in een om aan de slag te gaan met een gastvrije ontvangst van bezoekers in Ruinen. Dit in het kader van het Project ‘Welkom in Ruinen’ dat door het Regieteam Ruinen werd geïnitieerd in het afgelopen jaar. De eerste successen kunnen we al boeken in 2017 door de vele bezoekers die het Nationaal Park trekt, meer en gerichter ook in Ruinen welkom te heten met een passend aanbod. Het is niet veel werk, maar vooral een kwestie van slim afstemmen. Dat doen we op 17 en 31 januari in korte en krachtige sessies.

‘Het is een belangrijk project voor de toekomstbestendigheid van ons dorp’, aldus Suzan Glazenborg – lid regieteam en tevens lid van Dorpsbelangen. ‘En vooral voor de ondernemers – de markt verandert snel en het is nu een mooie kans om met een positieve vibe mee te bouwen aan de zichtbaarheid in Ruinen. We hebben het tij nu mee en er zijn steeds meer mensen die opstaan en hiervoor de mouwen opstropen.’

Bertjan Hooijer van de Stichting Promotie vult aan: ‘Hoe meer mensen nu meebouwen, hoe meer aandacht we trekken van partijen die we nodig hebben om mee te investeren. Zowel vanuit de publieke als de private hoek. Dat heeft het ondernemerschap in Ruinen hard nodig, anders vallen er geheid een aantal zaken om de komende jaren. Dat klinkt wel wat negatief. Het is eigenlijk juist in dit project de bedoeling om vooral naar een halfvol glas te kijken. We zitten hier op een pot goud in Ruinen. We zijn dan ook blij dat we met een hele groep mensen aan de slag gaan die de blik vooruit willen werpen. Dit is zeker een groep die elkaar ook op andere terreinen straks verder kan helpen – een waardevol netwerk dus’.

Ondernemers die deze kans niet willen missen kunnen zich aanmelden op welkomin@ruinen.net of contact opnemen met leden uit het regieteam of projectleider Charlotte Extercatte op tel. 0614223052.

Er vindt op beide data een sessie in de ochtend plaats en voor wie overdag niet kan is er in de avond een extra sessie gepland.

Ruinen op de kaart!

Ontvangstborden RuinenOp de valreep voor het kerstreces zijn de verwijzingsborden naar Ruinen geplaatst. De bebording is onderdeel van het project Welkom in Ruinen, dat er op gericht is om de bezoekersstroom van en ook beter langs Ruinen te geleiden. Met de plaatsing van de borden is een belangrijke stap gezet naar de invulling van een gastvrije ontvangst voor bezoekers.

De borden verwijzen naar twee centrale parkeerplaatsen voor bezoekers: de publieke parkeervoorziening aan de Kloosterweg, onder de noemer Ruinen Poort. En naar het Bezoekerscentrum. Tijdens de komende kerstwandeling op Tweede Kerstdag zal het dan ook opvallen dat de borden er staan. Tevens staan op die plaatsen verwijsborden naar het hart van Ruinen, de Brink. In de komende maanden zal het Regieteam en een groep enthousiaste ondernemers en inwoners verder invulling geven aan de inrichting van ontvangstplekken voor bezoekers.

Een duidelijke en gastvrije ontvangst van bezoekers speelt een belangrijke rol in het project Welkom in Ruinen.  ‘Het toerisme in Drenthe is van belang om de vitaliteit in Ruinen op peil te houden. Goede voorzieningen en een prettige uitstraling kunnen we in Ruinen behouden door de inkomsten van het toerisme. Niet alleen is de toerist een inkomstenbron voor ondernemers in de vrijetijdseconomie belangrijk. Ook voor menig lokale ondernemer zoals de bakker, drogist of installateur is de toerist van doorslaggevend belang om in Ruinen te kunnen bestaan.  Een sterke vrijetijdseconomie zorgt voor een gezonde lokale economie en dat maakt dat mensen in ons dorp willen blijven wonen of zelfs vanuit het westen hier naar toe willen verhuizen.

Inlichtingen bij Charlotte Extercatte, projectleider Regieteam Ruinen Poort via mail: welkomin@ruinen.net

‘Welkom in Heerlyckheid Ruinen’

Ruinen heeft afgelopen weekend een prachtig visitekaartje afgegeven aan de regio. Een volle en gezellige kerstmarkt en aandacht vanuit lokale en provinciale politiek en partijen uit de vrijetijdseconomie die nieuwsgierig zijn naar de aanpak van het project ‘Welkom in Heerlyckheid Ruinen’. Zaterdag werd in het kader van dat project symbolisch een gloednieuw ontvangstbord onthuld door wethouder Jan ten Kate van gemeente De Wolden. Er zullen in de komende periode nog diverse acties volgen in het kader van dit project.

Heerlyckheid Ruinen
img_8670Bij aanvang van de markt bedankte de wethouder alle vrijwilligers voor de enorme inzet die was verricht om de Kerstmarkt van Ruinen te organiseren. ‘Deze markt laat zien waar een klein dorp sterk in is en biedt een prachtig visitekaartje voor de regio’. Inmiddels is de Kerstmarkt de grootste markt in de regio en een toonbeeld van samenwerking tussen ondernemers, clubs, stichtingen en verenigingen. De kerstmarkt heet al sinds jaar en dag de Heerlyckheid. En daar zit een verhaal achter dat Ruinen in de toekomst nog meer zal uitdragen. In het project Welkom in Ruinen wordt gewerkt aan een positionering van Ruinen als gastvrij dorp. ‘Met een gastvrije ontvangst in een dorp met een herkenbaar verhaal houden we de vrijetijdseconomie in en om Ruinen toekomstbestendig – daarmee houden we dit mooie dorp vitaal’, aldus Jan ten Kate in zijn speech bij opening van de markt. ‘Het is mooi dat inwoners en ondernemer hier zelf regie op pakken!’.

Project ‘Welkom in Heerlyckheid Ruinen’
Het project Welkom in Ruinen wordt getrokken door de inwoners en ondernemers uit Ruinen. Zij bundelen hun krachten in een Regieteam, waarin zij met afgevaardigden uit allerlei organisaties projectgericht samenwerken aan een gedeeld doel voor het dorp: een toekomstbestendig en vitaal dorp.
Op dit moment wordt er een verhaal ontwikkeld met inwoners en ondernemers om Ruinen als ‘de Heerlyckheid Ruinen’ te positioneren. Een Historische Heerlyckheid met een Heerlycke heide, unieke schaapskudde en waar het Heerlyck genieten is op en om De Brink. Zodra het verhaal goed staat kunnen we het gaan doorvertalen naar de beleving van bezoekers aan ons dorp.

Nieuwe bebording en ontvangstplekken
img_8678Nog voor het einde van het jaar worden er borden geplaatst die verwijzen naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld en Poort Ruinen. Daar kunnen bezoekers parkeren en worden zij verwezen naar horeca, wandel- en fietsroutes en informatiepunten. ‘Duidelijke ontvangst door middel van bebording is een belangrijk onderdeel naar een gastvrije ontvangst. Zo zal Ruinen een belangrijke entree vormen voor het Nationaal Park Dwingelderveld. Het regieteam is dan ook blij met de komst van de nieuwe bebording. Het betreft verwijsborden langs de weg en ontvangstborden bij aankomst op de parkeerplaatsen. Voor ons dorp is dit een mooie gelegenheid om tegelijkertijd de beleving van de Heerlyckheid door te voeren in de ontvangst!’, aldus lid van het regieteam Bertjan Hooijer. ‘Daar zal men in 2017 nog meer van horen’.

Sfeerimpressie Ruinen
Zoeken
Agenda
<< apr 2017 >>
mdwdvzz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
TIP Kantoor
Nieuwsbrief